Govornici

Lista govornika još nije dostupna. Hvala na strpljenju.

Organizacioni odbor

Jasminka Mustedanagić-Mujanović

Predsjednica organizacionog odbora/ Doc. dr

Elmir Čičkušić

Dopredsjednik organizacionog odbora/ Prof.dr.sc.

Ermina Iljazović

Dopredsjednik organizacionog odbora/ Prof.dr.sc.

Zinaida Karasalihović

Dopredsjednik organizacionog odbora/ Doc. dr

Azra Sadikovic

Član organizacionog odbora/ Mr.med.sci.

Goran Šarkanović

Član organizacionog odbora/ Mr.med.sci.

Maida Kuljanin

Član organizacionog odbora/ Mr.med.sci.

Maja Konrad-Čustović

Član organizacionog odbora/ Mr.med.sci.

Jasmina Ovčina

Član organizacionog odbora

Radmila Pekarić

Član organizacionog odbora

Naučni odbor:

 • Babić Mirsad (BiH)
 • Bilalović Nurija (BiH)
 • Čuk Mirjana (BiH)
 • Dobrojević Boris (BiH)
 • Dorić Mirsad (BiH)
 • Eri Živka (RS)
 • Gajanin Radoslav (BiH)
 • Jašarević Zerina (AU)
 • Jonjić Nives (HR)
 • Kern Izidor (SLO)
 • Kos Marina (HR)
 • Kuskunović-Vlahovljak Suada (BiH)
 • Latinović Tadić Ljiljana (RS)
 • Lazović Salčin Edina (BiH)
 • Luzar Boštjan (SLO)
 • Milenković Sanja (RS)
 • Pižem Jože (SLO)
 • Radović Svjetlana (BiH)
 • Skenderi Faruk (BiH)
 • Tomić Snježana (HR)
 • Ušaj Slavica (RS)
 • Vranić Semir (KAT)