Registracija i Kotizacija

Dobrodošli na Prijavni obrazac za 4. Kongres Patologa koji će se održati u Tuzli od 14 do 16 Novembra 2024. Godine. Registracija se može izvršiti na web stranici www.kpbih.ba ili slanjem popunjenog obrasca za registraciju na e-mail prijava@kpbih.ba

SPECIJALISTI

Vrsta Kotizacije

Cijenovnik/Zavisno od datuma
Rana do 30.06.2024 - 300 KM (150 EUR)
Kasna do 30.09.2024 - 400 KM (200 EUR)
Kotizacija ON-SITE - 500 KM (250 EUR)

SPECIJALIZANTI

Vrsta kotizacije

Cijenovnik/Zavisno od datuma
Rana do 30.06.2024 - 200 KM (100 EUR)
Kasna do 30.09.2024 - 300 KM (150 EUR)
Kotizacija ON-SITE - 400 KM (200 EUR)

OSOBE U PRATNJI

Vrsta kotizacije

Cijenovnik/Zavisno od datuma
Rana do 30.06.2024 - 150 KM (75 EUR)
Kasna do 30.09.2024 - 200 KM (100 EUR)
Kotizacija ON-SITE - 300 KM (150 EUR)

DATUM

Novembar 14–16, 2024

(Četvrtak – Subota)

LOKACIJA

Bosna i Hercegovina

Tuzla

ORGANIZATORI

  • Udruženje patologa i citologa F BiH
  • Udruženje patologa RS
  • JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
  • Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku-Zavod za patologiju